Garantii ja tagastamine

Vahetus- ja tagastusõigus. Vastavalt seadustele on Kasutajal õigus tagastada Teenuse vahendusel soetatud kaup (toode, tooted) 14 päeva jooksul alates Kasutajale kauba kättesaadavaks muutumise hetkest.

Kui Kasutaja pole andnud Teenuse osutajale tagasisidet kauba kättesaamise aja kohta, siis arvestab Teenuse osutaja vastavalt sihtkohale vaikimisi kauba kättesaamise hetkeks 1-7 tööpäeva. Soovitame Kasutajal alati teavitada Teenuse osutajat kauba kättesaamisest – nii saame paremini arvestada postitamiseks kuluvat teeloleku aega ning Teile veelgi paremini edaspidi Teenust osutada. Teenuse osutajal on õigus küsida Kasutajalt tagastamissoovi korral kauba kättesaamist tõendavat dokumenti – seega palume hoida teil kõik saadetist puudutav dokumentatsioon alles.

Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, kasutamata, määrdumata ning muul viisil kahjustumata ning originaalkujul ja algsete markeeringute ning siltidega. Tagastatud kauba proovimisel ja/või kahjustumisel tekkinud müügiväärtuse vähenemine tuleb tasuda kliendil.

Saatekulud jäävad sellisel juhul kliendi kanda ning need tuleb tasuda nii kogu saadetise kui saadetise osalise tagastamise ja/või vahetamise korral. Samuti ei kata Teenuse osutaja tagastamisel mingeid muid otseseid ega kaudseid nõudeid peale tagastatud toodete eest Kasutaja poolt eelnevalt tasutud tootehinna.

Tagastada pole võimalik eritellimusi ning Kliendi tellimusel mõõtu lõigatud tooteid, kui teenuse osutaja ja Klient ei lepi omavahel kirjalikult kokku teisiti. Samuti pole võimalik tagastada tooteid, mis ei vasta tagastatava toote nõuetele (vt eespool).

Defektse toote korral on Kliendil õigus Teenuse osutajalt nõuda toote asendamist ning asendamise võimatuse korral kas sama või samaväärse tootega, on Kliendil õigus raha tagasi saada. Kui samaväärset toodet on nt soetatud partii, st rohkem kui 1 ühik (nt 10-nest tootest 1 on defektiga ning laos on sama (samaväärne) toode olemas), siis kogu partii asendamist pole õigus nõuda. Raha tagastamist defektse toote eest on õigus nõuda ainult siis, kui selle asendamine sama või/ja samaväärse tootega osutub võimatuks. Raha tagastamist on Kliendil teenuse osutajalt õigus nõuda ainult defektse toote hinna piirides – muid otseseid ja kaudseid kahjusid garantii alusel – ega ka selle väliselt – ei kaeta. Defektse toote asemel sama või/ja samaväärse toote saatmisel Kliendile on kauba saatmine ja asendustoode tasuta – muudel tagastamise ja asendamise juhtudel jäävad kõik saatekulud kliendi kanda. Tagastame Teile hinnavahe kui vahetatava toote väärtus on suurem kui uue asendatava (tellitud) toote väärtus.

Toote garantiitunnistuseks on Teenuse osutaja poolt Kliendile Teenuse kasutamisel väljastatud arve – palume see koos saatedokumentidega alles hoida.

Kauba puudustest teatamine. Kliendil on õigus esitada Teenuse osutajale pretensioon 2 aasta jooksul alates asja üleandmisest Kliendile.
Sel juhul, ja kui Klient ning Teenuse osutaja ei lepi kokku toote parandamises või asendamises, peab esimese 6 kuu jooksul Teenuse osutaja tõendama, et toote puudus on tekkinud selle valest kasutamisest, hooldamisest või hoiustamisest. Ülejäänud poolteise aasta jooksul peab aga Klient tõendama, et ostetud toode oli juba soetamisel mittevastav ning Klient on seda õigesti kasutanud, hooldanud ja hoiustanud.

Teenuse kasutamisel väljastatud arve on ühtlasi ostu tõendav dokument. Hoidke see tingimata alles. Järgige toodete kasutus- ja hooldusjuhiseid, sest pretensioone saab esitada ainult materjali- ja valmistamisvigadest tulenenud defektide kohta. Kui toodet on valesti kasutatud või/ja hooldatud, Teenuse osutaja puuduste eest ei vastuta. Samuti ei kata garantii loomulikust kulumisest, valest hoiustamisest, määrdumisest ja/või muudest sarnastest teguritest tingitud toote kahjustumist ja/või väärtuse vähenemist seeläbi. Toote garantii ei kata ka kauba füüsilist kahjustumist ja/või kaotsiminekut postis või muul tarnspordil – sellisel juhul on vastutav kaubavedaja. Kahtluste korral õige kasutamise, hooldamise ja/või hoiustamise suhtes palume alati pöörduda Kliendil Teenuse osutaja poole vajaliku lisainfo saamiseks.

Toodete defektideks ei loeta pisivigasid ja –erinevusi, kuna toodete osas on väga palju käsitööd kogu valmistamisprotsessi juures ning seetõttu on toodete pisierinevused ja –pisivead loomulikud, väärtustades pigem toodet kui selle väärtust kahandades. Samuti ei loeta toodete defektideks selliseid toote omadusi, mis on antud materjalile ja/või tootele iseloomulikud.

Vahetamine ja tagastamine. Kauba vahetamiseks või tagastamiseks tuleb saata vastavasisuline teatis Teenuse osutaja klienditeeninduse e-posti aadressile info@rarewool.com, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud toote tagastamise soovi põhjus. Antud informatsioon peab sisaldama alljärgnevat:

  1. Teie nime ja kontaktandmeid;
  2. Tootel ilmnenud defekti võimalikult täpset kirjeldust või muud põhjust (14-päevane tootega tutvumise aeg) ning võimalusel palume Teil lisada fotod;
  3. Teenuse osutajale esitatav nõue tagastatava toote hinna ulatuses;
  4. Arve nr, mille alusel toode soetati, toote ostu ja kättesaamise kuupäevad ning võimalusel lisage arve ning kättesaamise kuupäeva tõendava dokumendi koopiad
  5. Teie konto number ja muud vajalikud täpsustavad andmed;
  6. Teatise esitamise kuupäev.

Poolte kokkuleppe saavutamisel toote tagastamiseks või vahetamiseks (seal hulgas transpordi kulude kandmise osas) saatke pakk Teenuse osutaja aadressile: Wool & Yarn OÜ, Suur tn 91, 48306 Jõgeva linn, Jõgevamaa, Eesti Vabariik, EU.

Kui tellisite kauba Smartposti/Itella pakiautomaati, siis saate sama uksekoodi alusel, millega võtsite kauba vastu, tagastada kauba 14 päeva jooksul alates saadetise kättesaamise hetkest. Kauba tagastamisel arvestatakse postikulu maha tagastamisele kuuluvast tootehinnast. 

Kliendi teavitamine ja raha tagastamine. Paki kättesaamise kohta saadab Teenuse osutaja teie e-posti aadressile vastava kinnituse. Teenuse osutaja kontrollib tagastatud kauba ning kui kõiki tagastamisega seotud nõudmisi on korrektselt järgitud, kannab Teenuse osutaja Kliendi poolt märgitud panagakontole tagastamisele kuuluva summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30-ne tööpäeva jooksul alates meiepoolsest kauba kättesaamisest. Kui Teenuse osutaja on Teile tagastatud kauba eest teostanud tagasimakse, saadetakse Teie poolt näidatud e-posti aadressile vastavasisuline teade. Kui Klient on Teenuse osutajale edastanud mitme pangakonto (muu makseviisi) andmed, on Teenuse osutajal õigus valida nende hulgast endale sobivaim.


webstore by Elixir LLC